Érettségianyakamon

 1. - Az athéni demokrácia

A demokrácia megteremtése Athénban; démosz; Drakón, Szolón, Peiszisztratosz, Kleiszthenész, phülé, Periklész, Periklész első sztratégoszi intézkedései,  Népgyűlés működése, déloszi szövetség; peloponnészoszi háború; ókori demokrácia vs. mai demokrácia   / 

 2. Római Köztársaság válsága és az egyeduralom kialakítása

/ A köztársaság válsága, 1.-2.3. pun háborúk; Tiberius és Caius Gracchus; Optimaták és néppár; Julius Caesar; első triumvirát;us; gall háború; Róma és Egyiptom; Kleopátra; Octavianus– Augustus; Marcus Antonius;  Lepidus; második triumvirátus; principátus; /

Illusztráció cserépszavazásról

 3. Középkori Magyar Királyság megteremtése

/Géza fejedelem uralma, intézkedései, lépései a kereszténység felé

I. (Szent) István trónralépése, egyhászszervezet kialakítása; törzsi vezetők leszámolása, primogemitúra elve; vármegyerendszer kialakítása; Koppány herceg leverése; István törvénykönyvei; kül-és belpolitika; Imre herceg tragédiája; Vazul és fiai; Orseoló Péter, társadalom /

bal oldalon Julius Caesar; jobb oldalon Augustus (Octavianus)

Államalapító királyunk, I. (Szent) István

 4. - Nagy földrajzi felfedezések

/ földrajzi felfedezések és következményeik, gazdasági fellendülés, nemesfémhiány, pestisjárvány, új térképek, új nézetek(heliocentrikus világkép --> geocentrikus világkép), új eszközök megjelenése, Marco Polo, Tengerész Henrik, Diaz, Jóreménység foka, Toscanelli, Amerigo Vespucci, Kolombusz Kristóf, Balboa, Magállen Föld körüli útja, Cortes, felfedezések hatásai, tömegtermelés, manufaktúrák, centrumváltás, polgári forradalom, tőkés átalakulás, kereskedelem, ipar  /

11. A dualista állam (Osztrák-Magyar Monarchia)
/ Az önkényuralom kora; terror, Bach; magyar ellenállás (passzív-aktív); Deák Ferenc; Ferenc József;Határozati Párt; Felirati Párt,húsvéti cikk; Andrássy Gyula; A Kiegyezés okai, megkötése, A dualista állam rendszere; közös- és nem közös ügyek; Cassandra-levél; Dunai Konföderáció; Kossuth Lajos; horvát-magyar kiegyezés; nemzetiségi törvény; dualista álllam szervezete; a dualista állam gazdasága, a dualista gazdaságpolitika következményei/

 12. A dualizmus kori Magyarország társadalma

/ nagybirtokos arisztokrácia; nagypolgárság; középosztály; dzsentri réteg kialakulása; dzsentrik; kispolgárság; parasztság; munkásosztály, torlódó társadalom /

dzsentri testvérpár

 15. - Nemzetszocializmus

/ A fasizmus és a nemzetszocializmus, a náci Németország jellemzői, Adolf Hitler, SS, Gestapo, Hosszú kések éjszakája, élettér-elmélet, faj-elmélet, nácizmus, fasizmus, NSDAP, Mein Kampf, árja, Anschluss, propaganda, horogkereszt, sárgacsillag, deportálás, zsidóüldözés, egypártrendszer kialakítása, zsidótörvények megszületése, emigrációs hullám / 

17. - A hidegháború
/ kétpólusú világ, USA, SZU, Churchill, ENSZ, Nemzetközi Valutaalap, IMF, Világbank, vasfüggöny,Truman-doktrína; Kominform; Marshall-segély; szuperhatalom; bipoláris világ; NATO, KGST, Varsói szerződés; Berlin blokád alá vonása; légihíd; NSZK, NDK; Bagdadi paktum; atomhatalom; szuezi válság; kubai rakétaválság; korei háború; vietnami háború; fegyverkezési verseny; Pentagon, Internet, Fidel Castro; Hruscsov; forró drót, az enyhülés időszaka kis hodegháború, a kétpólusú világ vége /

Lenin - a bolsevikok hatalomrakerülése

az USA és a SZU

Lenin

Sztálin - A bolsevik diktatúra kiépítése

Az Európai Unió története

Magyarország a II. világháborúban

Nyugodj meg,
Tanulj keményen
és
Reméld a legjobbakat.